Lena Söderlind

lena3

Dipl. och auktoriserad gestaltterapeut, leg. lärare,
specialistutbildad i sorgebearbetning.

Välkommen kontakta mig för psykoterapi,
enskilt, par och i grupp.
 Jag handleder också chefer och arbetsgrupper.
Mbl: 0731561414