Lotta Eriksson

Lotta
Socionom, handledare och Dipl.gestaltterapeut
Steg 1 – KBT/affektfokuserad terapi
Välkommen kontakta mig för psykoterapi,
parterapi, och individ-,grupp- och chefshandledning.
Mbl: 0708177532
E-post: lotta.eriksson@levira.se
Hemsida: www.levira.se